POTPISAN DODATAK III. TEMELJNOM KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA SLUŽBENIKE I NAMJEŠTENIKE U JAVNIM SLUŽBAMA

REFORMA SUSTAVA PLAĆA U JAVNIM SLUŽBAMA TE NOVINE U OBRAČUNU I ISPLATI PLAĆA, NAKNADA PLAĆA I OSTALIH MATERIJALNIH PRAVA U 2024. GODINI

POLUGODIŠNJA PRETPLATA NA BILTEN „VIJESTI IZ STRUKE“ – VIST ZA 2023. GODINU

21. JESENSKO SAVJETOVANJE TAJNIKA, RAČUNOVOĐA I RAVNATELJA ŠKOLSKIH I PREDŠKOLSKIH USTANOVA

Prolistaj Vijesti iz struke bilten za školske i predškolske ustanove br. 11- 2022

Okružinica o sastavljanju i predaji financijskih izvještaja proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna te proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

Prolistaj Vijesti iz struke bilten za školske i predškolske ustanove br. 02- 2022

Prolistaj Vijesti iz struke bilten za školske i predškolske ustanove br. 03- 2022

Prolistaj Vijesti iz struke bilten za školske i predškolske ustanove br. 12- 2021

Prolistaj Vijesti iz struke bilten za školske i predškolske ustanove br. 11- 2021

GODIŠNJA PRETPLATA NA BILTEN „VIJESTI IZ STRUKE“ – VIST ZA 2023. GODINU

ODLUKA O MATERIJALNIM I NEMATERIJALNIM PRAVIMA, DRUGIM NAKNADAMA TE VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA

Dno dna

Postanite naš korisnik odaberi uslugu

Dno dna (2)

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER