ZAKON O CIVILNIM STRADALNICIMA RATA

Zvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivnaZvjezdica neaktivna
 

Pripremila: Seka Jurčev, mag. iur.

ZAKON O CIVILNIM STRADALNICIMA RATA

Zakon o civilnim stradalnicima rata objavljen je u Narodnim novinama broj 84/21., a na snazi je od 31.7.2021. godine.
Temeljem istog školske ustanove su u skladu s člankom 48. i 49. obvezne u tekst natječaja pozvati kandidate da prilože dokaze sukladno navedenom Zakonu te u tekst natječaja objaviti poveznicu na mrežnu stranicu koja sadrži popis dokaza https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta dijete civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu, civilni invalid iz Domovinskog rata, bračni odnosno izvanbračni drug civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom i roditelji civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su u prijavi pozvati se na ovo pravo tako da uz prijavu odnosno ponudu na javni natječaj, oglas ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način prilože sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja, oglasa ili u postupku zapošljavanja provedenom na drugi način te da prilože sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta:
a) rješenje ili potvrdu o priznatom statusu
b) dokaz o nezaposlenosti – potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu odnosno ispis elektroničkog zapisa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, ne stariju od mjesec dana*
c) presliku pravomoćnog rješenja, odluke ili drugog pravnog akta o prestanku prethodnog zaposlenja osim ako se radi o prvom zapošljavanju **
d) potvrdu poslodavca ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne stariju od mjesec dana odnosno ispis elektroničkog zapisa iz kojeg je vidljivo da je osoba zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog kojeg ima.

Napomene:

*nije potrebno ukoliko se radi o ostvarivanju prava prednosti pri zapošljavanju osobe zaposlene na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog kojeg ima, a prijavljuje se na javni natječaj ili oglas za radno mjesto za koje je uvjet viši stupanj obrazovanja, a kojeg ona ima ili pri popunjavanju radnog mjesta temeljem internog oglasa
** potrebno priložiti samo kada se prijavljuje osoba koja je zaposlena na poslovima za koje je uvjet niži stupanj obrazovanja od onog kojeg ima, a prijavljuje se na javni natječaj ili oglas za radno mjesto za koje je uvjet viši stupanj obrazovanja, a kojeg ona ima

Svi natječaji koje školske ustanove objavljuju nakon 1.8.2021. godine moraju sadržavati i tekst vezan za Zakon o civilnim stradalnicima rata te objaviti poveznicu.

 


Dno dna

Postanite naš korisnik odaberi uslugu

Dno dna (2)

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER