Folder Pravo - mišljenja upravnih tijela

Toggle Naziv Datum
Radničko vijeće ( doc )
Izbor predstavnika radnika u školski odbor ( doc )
Izbor predstavnika radnika u školski odbor ( doc )
Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu ( docx ) (24 downloads)
Izbor povjerenika zaštite na radu ( docx ) (12 downloads)
Pravo na prednost pri zapošljavanju i popunjavanju radnog mjesta prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( doc ) (16 downloads)
Mišljenje u svezi ostvarivanja prava radnika na povećanu plaću ( doc ) (15 downloads)
Neplaćeni dopust i dodatak na plaću za minuli rad ( docx ) (17 downloads)
Aktiviranje osobnog korisničkog pretinca ( docx ) (24 downloads)
Ugovor o radu za rad na daljinu ( docx ) (12 downloads)
Imenovanje osobe za zaštitu dostojanstva ( docx ) (17 downloads)
Primjena članka 3 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( docx ) (48 downloads)
Objektivni razlog koji opravdava sklapanje ugovora o radu na određeno vrijeme ( docx ) (49 downloads)
Primjena odredaba Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu na ranije sklopljene ugovore o radu u vezi s izmjenama obveznog sadržaja sklopljenih ugovora o radu ( docx ) (23 downloads)
Članak 114 stavak 1 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( docx ) (38 downloads)
Primjena Uredbe o uredskom poslovanju i Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja ( docx ) (34 downloads)
Godišnji odmor nakon korištenja neplaćenog dopusta ( doc ) (20 downloads)
Dodatak ugovora o radu promjena adrese prebivališta ( doc ) (56 downloads)
ČLANAK 75 ZAKONA O ODGOJU I OBRAZOVANJU U OSNOVNOJ I SREDNJOJ ŠKOLI ( doc ) (27 downloads)
Primjena Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja ( docx ) (38 downloads)

Dno dna

Postanite naš korisnik odaberi uslugu

Dno dna (2)

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER