Pravo - odluke

Toggle Naziv Datum
Odluku o mirovanju ugovora o radu zbog imenovanja za ravnatelja osnovne škole ( docx, 14 KB ) (2 downloads)
Sporazum o zamjeni radnih mjesta ( docx, 18 KB ) (14 downloads)
Odluka o kriterijima bodovanja za utvrđivanje organizacijskog viška ( doc, 41 KB ) (16 downloads)
ODLUKA O NAKNADI ZA NEISKORIŠTENI GODIŠNJI ODMOR ( doc, 31 KB ) (23 downloads)
RASPORED Godišnjeg odmora prema radničkom vijeću odnosno sindikalnom povjereniku u funkciji radničkog vijeća ( doc, 37 KB ) (27 downloads)
Odluka o pravu na razmjeran dio godišnjeg odmora ( doc, 32 KB ) (17 downloads)
ODLUKA O KORIŠTENJU GODIŠNJEG ODMORA OŠ ( doc, 30 KB ) (20 downloads)
Odluka o isplati regresa 2 ( docx, 13 KB ) (24 downloads)
ODLUKA isplata regresa (1) ( docx, 13 KB ) (27 downloads)
Odluka o rasporedu radnog vremena ( doc, 24 KB ) (90 downloads)
Odluka o povjeravanju čuvanja pečata RH ( doc, 17 KB ) (48 downloads)
Odluka o mirovanju radnog odnosa ( doc, 20 KB ) (44 downloads)
Odluka prelazak u viši razred - akceleracija ( doc, 16 KB ) (32 downloads)
Odluka o osobama odgovornim za obradu osobnh podataka ( docx, 15 KB ) (25 downloads)
ODLUKA PRVA POMOĆ ( doc, 44 KB ) (40 downloads)
ODLUKA ZABRANA KONZUMIRANJA ALKOHOLA ( doc, 46 KB ) (23 downloads)
ODLUKA ZABRANA PUŠENJA ( doc, 45 KB ) (24 downloads)
Odluka imenovanju odgovorne osobe za provođenje uzbunjivanja ( doc, 44 KB ) (33 downloads)
ODLUKA IMENOVANJE OSOBE ZA EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE ( doc, 48 KB ) (42 downloads)
Odluka osposobljavanje za rad na siguran način, zaštita na radu ( doc, 47 KB ) (21 download)

Dno dna

Postanite naš korisnik odaberi uslugu

Dno dna (2)

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER