Pravo - odluke

Toggle Naziv Datum
Obrazac : Odluka o imenovanju člana vijeća roditelja u školski odbor ( doc, 17 KB ) (29 downloads)
Obrazac : Odluka o razrješenju člana vijeća roditelja u školski odbor ( doc, 17 KB ) (14 downloads)
Odluka o rasporedu radnog vremena ( doc, 24 KB ) (34 downloads)
Odluka o povjeravanju čuvanja pečata RH ( doc, 17 KB ) (15 downloads)
Odluka o mirovanju radnog odnosa ( doc, 20 KB ) (8 downloads)
Odluka prelazak u viši razred - akceleracija ( doc, 16 KB ) (7 downloads)
Odluka o osobama odgovornim za obradu osobnh podataka ( docx, 15 KB ) (4 downloads)
ODLUKA PRVA POMOĆ ( doc, 44 KB ) (16 downloads)
ODLUKA ZABRANA KONZUMIRANJA ALKOHOLA ( doc, 46 KB ) (5 downloads)
ODLUKA ZABRANA PUŠENJA ( doc, 45 KB ) (3 downloads)
Odluka imenovanju odgovorne osobe za provođenje uzbunjivanja ( doc, 44 KB ) (13 downloads)
ODLUKA IMENOVANJE OSOBE ZA EVAKUACIJU I SPAŠAVANJE ( doc, 48 KB ) (13 downloads)
Odluka osposobljavanje za rad na siguran način, zaštita na radu ( doc, 47 KB ) (6 downloads)
Odluka o imenovanju osobe zadužene za gospodarenjem energijom ( docx, 13 KB ) (4 downloads)
Odluka dar za dijete 1 ( docx, 13 KB ) (17 downloads)
Odluka o isplati božićnice ( docx, 13 KB ) (16 downloads)
Odluka o isplati otpremnine ( docx, 13 KB ) (19 downloads)
Odluka isplata jubilarne nagrade ( docx, 13 KB ) (25 downloads)
Odluka o isplati regresa ( docx, 13 KB ) (30 downloads)
Odluka o isplati regresa 2 ( docx, 13 KB ) (22 downloads)

Dno dna

Postanite naš korisnik odaberi uslugu

Dno dna (2)

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER