Folder Pravo - ostalo

Toggle Naziv Datum
Upitnik za zaposlene u JS ( doc ) (46 downloads)
NOVA UREDBA O TARIFI UPRAVNIH PRISTOJBI ( pdf ) (31 download)
ZAKON O CIVILNIM STRADALNICIMA RATA ( pdf ) (6 downloads)
Obrazac III a ZAHTJEV ZA IZDAVANJE POSEBNOG UVJERENJA ZA FIZIČKU OSOBU MINISTARSTVO PRAVOSUĐA - NOVI 2021 ( docx ) (37 downloads)
Postupak izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu ( doc ) (45 downloads)
IZBOR PREDSTAVNIKA RADNIKA U ŠKOLSKI ODBOR OBRASCI 2021 ( doc ) (80 downloads)
Obrazac: Izjava o povjerljivosti članovi školskog odbora ( docx ) (59 downloads)
Obrazac: Izjava o povjerljivosti sindikalni povjerenik s ovlastima radničkog vijeća ( docx ) (13 downloads)
Obrazac: Izjava o povjerljivosti ravnatelj ( docx ) (26 downloads)
Obrazac: Izjava o povjerljivosti zaposlenici ( docx ) (29 downloads)
Obrazac za prijavu nepravilnosti ( docx ) (8 downloads)
Obrazac: Izjava o povjerljivosti povjerenik zaštite na radu ( docx ) (16 downloads)
Obrazac : Odluka o imenovanju člana vijeća roditelja u školski odbor ( doc ) (73 downloads)
Obrazac : Odluka o razrješenju člana vijeća roditelja u školski odbor ( doc ) (35 downloads)
PISANA OBAVIJEST umanjenje norme čl 38 ( doc ) (57 downloads)
PRIVOLA ZA PRIKUPLJANJE I OBRADU OSOBNIH PODATAKA UČENIKA ŠKOLE ( doc ) (229 downloads)
IZJAVA O POVJERLJIVOSTI - ČLANOVI ŠKOLSKOG ODBORA ( docx ) (163 downloads)
EVIDENCIJA AKTIVNOSTI OBRADE OSOBNIH PODATAKA ( docx ) (176 downloads)
IZJAVA O POVJERLJIVOSTI - POVJERENIK ZAŠTITE NA RADU ( docx ) (59 downloads)
IZJAVA O POVJERLJIVOSTI - RAVNATELJ ( docx ) (121 download)

Dno dna

Postanite naš korisnik odaberi uslugu

Dno dna (2)

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER