Image
20. JESENSKO SAVJETOVANJE TAJNIKA, RAČUNOVOĐA I RAVNATELJA ŠKOLSKIH I PREDŠKOLSKIH USTANOVA

20. JESENSKO SAVJETOVANJE TAJNIKA, RAČUNOVOĐA I RAVNATELJA ŠKOLSKIH I PREDŠKOLSKIH USTANOVA

HOTEL VALAMAR DIAMANT 4*, POREČ, OD 20. DO 22. LISTOPADA 2022. GODINE

RADNI ODNOSI U ŠKOLSKIM USTANOVAMA, PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA

RADNI ODNOSI U ŠKOLSKIM USTANOVAMA, PLAĆE I OSTALA MATERIJALNA PRAVA RADNIKA

Program radionice/seminara:9.00 – 9.30 Registracija sudionika9.30 – 11.30 Primici fizičkih osoba iz EU projekata (troškovi službenih putovanja  i drugi troškovi aktivnosti)  Naknada troškova prijevoza sukladno novom TKU – u, mr. sc. Iris Gović Penić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu Radni odnosi kroz sudsku praksu u školskim ustanovama i ostale aktualnosti iz radnih odnosa...

PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA I OSTALE AKTUALNOSTI U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA I OSTALE AKTUALNOSTI U PRORAČUNSKOM RAČUNOVODSTVU

1. Primjena Računskog plana • Dugotrajna nefinancijska imovina i sitni inventar (nabava, prodaja, donacija, prijenos, rashod, otpis)• Potraživanja, ispravak vrijednosti potraživanja, otpis potraživanja• Promjene u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (podskupina 915)• Izvanbilančni zapisi (tuđa imovina dana na korištenje, potencijalne obveze po sudskim sporovima u tijeku). 2. Aktualnosti u...

Prolistaj Vijesti iz struke bilten za školske i predškolske ustanove br. 05- 2022

Prolistaj Vijesti iz struke bilten za školske i predškolske ustanove br. 05- 2022

:::  Prolistaj Vijesti iz struke bilten za školske i predškolske ustanove br. 05 - 2022  ::: Postupak priznavanja inozemnih obrazovnih kvalifikacija u Republici Hrvatskoj ::   Primjeri radnih sporova vezani uz pandemiju COVID-19 :: Nepravilnosti prilikomo bračuna plaća i drugih primitaka ::  Godišnji odmor :: Organizacija dopunskog nastavnog rada učenicima...

PRETPLATA NA BILTEN „VIJESTI IZ STRUKE“ – VIST  ZA 2022. GODINU

PRETPLATA NA BILTEN „VIJESTI IZ STRUKE“ – VIST ZA 2022. GODINU

Bilten „Vijesti iz struke“ izlazi mjesečno u digitalnom i tiskanom obliku, a namijenjen je računovođama, tajnicima, računovodstvenim i administrativnim referentima te ravnateljima školskih i predškolskih ustanova. U biltenu se na jednostavan način obrađuju aktualne teme iz pravne i računovodstveno - financijske regulative škola i vrtića. Pretplata za 2022. godinu obogaćena je ponudom i za...

MALA ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA za osnovne i srednje škole III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

MALA ŠKOLA PRORAČUNSKOG RAČUNOVODSTVA za osnovne i srednje škole III. izmijenjeno i dopunjeno izdanje

Već dugi niz godina, još od 2008. god., kada je izašao prvi priručnik o proračunskom računovodstvu, računovođe škola imaju priliku kontinuirano se educirati i informirati o najnovijim aktualnostima u proračunskom računovodstvu škola. Od 2016. godine Poslovni edukator d.o.o. izdaje priručnik „Mala škola proračunskog računovodstva“ za osnovne i srednje škole koji je svojevrsni nastavak svih...

ODLUKA O MATERIJALNIM I NEMATERIJALNIM PRAVIMA, DRUGIM NAKNADAMA TE VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA

ODLUKA O MATERIJALNIM I NEMATERIJALNIM PRAVIMA, DRUGIM NAKNADAMA TE VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA

ODLUKA O MATERIJALNIM I NEMATERIJALNIM PRAVIMA, DRUGIM NAKNADAMA TE VISINI OSNOVICE ZA OBRAČUN PLAĆE SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA U JAVNIM SLUŽBAMA I. Sva materijalna i nematerijalna prava koja su službenici i namještenici u javnim službama ostvarili iz rada i po osnovi rada temeljem Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (»Narodne novine«, br....

NOVOSTI

Dno dna

Postanite naš korisnik odaberi uslugu

Dno dna (2)

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER