Folder Pravo

Toggle Naziv Datum
Radnopravni status pripravnika 2022 (18 downloads)
Nepravilnosti prilikom obračuna plaća i drugih primitaka 2022 (27 downloads)
Primjena nove Uredbe o uredskom poslovanju (21 download)
Primjena Naputka o brojčanim oznakama pismena te sadržaju evidencija uredskog poslovanja (17 downloads)
Zakonske ovlasti ravnatelja u vezi radnih odnosa u školskim ustanovama (38 downloads)
ZAKON O CIVILNIM STRADALNICIMA IZ DOMOVINSKOG RATA I DRUGE AKTUALNOSTI (9 downloads)
ZAKON O RADU NORMATIVNI POSTUPAK 2021 (29 downloads)
Uredsko poslovanje (48 downloads)
PRAVILNIK O NAPREDOVANJU UČITELJA NASTAVNIKA (24 downloads)
PRESTANAK RADNOG ODNOSA U ŠKOLSKIM USTANOVAMA POSLIJE INSPEKCIJSKOG POSTUPANJA (19 downloads)
POSLOVNO UVJETOVANO OTKAZIVANJE UGOVORA O RADU (22 downloads)
Odgovarajuće obrazovanje kao uvjet za rad u školskim ustanovama (39 downloads)
OTVORENI SAT SA SAVJETNICIMA (36 downloads)
Godišnji odmori u školskim ustanovama (24 downloads)
Postupak izbora povjerenika radnika za zaštitu na radu u školskoj ustanovi-radni odnosi/aktualnosti u radu (26 downloads)
Osnovica javne službe (38 downloads)
VOĐENJE ZAPISNIKA U ŠKOLSKIM USTANOVAMA, PODNESCI I AKTI (tehnika izrade) (63 downloads)
UREDSKO POSLOVANJE U ŠKOLSKIM USTANOVAMA I POSTUPAK IZRADE I PONIŠTENJA PEČATA U ŠKOLSKIM USTANOVAMA TE PROCEDURA U SLUČAJU NESTANKA PEČATA S GRBOM RH (35 downloads)
Postupak izbora i imenovanja članova školskog odbora 2021 (78 downloads)
Promjene u pravnoj regulativi u području odgoja i obrazovanja (48 downloads)

Dno dna

Postanite naš korisnik odaberi uslugu

Dno dna (2)

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER