Folder Pravo

Toggle Naziv Datum
Osnovica javne službe
VOĐENJE ZAPISNIKA U ŠKOLSKIM USTANOVAMA, PODNESCI I AKTI (tehnika izrade)
UREDSKO POSLOVANJE U ŠKOLSKIM USTANOVAMA I POSTUPAK IZRADE I PONIŠTENJA PEČATA U ŠKOLSKIM USTANOVAMA TE PROCEDURA U SLUČAJU NESTANKA PEČATA S GRBOM RH
Postupak izbora i imenovanja članova školskog odbora 2021
Promjene u pravnoj regulativi u području odgoja i obrazovanja
VRŠITELJI DUŽNOSTI I ZAMJENICI RAVNATELJA TE PRENOŠENJE RAVNATELJSKIH OVLASTI
Priznavanje inozemnih obrazovnih kvalifikacija učenika koji nastavljaju školovanje u Republici Hrvatskoj
Pravna zaštita neizabranog kandidata po raspisanom natječaju u postupcima zapošljavanja u školskim ustanovama
NEPRAVILNOSTI KOD PROVOĐENJA ŠKOLSKIH IZLETA I EKSKURZIJA
Aktualnosti kod otkazivanja u školama kroz prizmu sudske prakse
GODIŠNJI ODMOR
Radni odnosi aktualnosti
Imenovanje i zapošljavanje ravnatelja
KRIVOTVORENJE JAVNIH ISPRAVA
PRAVILNICI U SUSTAVU OSNOVNOŠKOLSKOG ODGOJA I OBRAZOVANJA
PREGLED TUMAČENJA KOLEKTIVNIH UGOVORA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE
MATERIJALNA PRAVA IZ TKU A ZA JAVNE SLUŽBE
PRIVREMENO UDALJENJE ZAPOSLENIKA
Novine u području zaštite osobnih podataka
PRIMJENA INSTITUTA DOPUNSKOG RADA U ŠKOLSKIM I PREDŠKOLSKIM USTANOVAMA

Dno dna

Postanite naš korisnik odaberi uslugu

Dno dna (2)

PRIJAVI SE NA NEWSLETTER